Kontakt

Stowarzyszenie Eko-Spol
ul. K. Napierskiego 83/44
70-783 Szczecin

REGON:   320882446
NIP:         9552299065
KRS:        0000338354

Numer konta bankowego Stowarzyszenia Eko-Spol:

Bank Zachodni WBK S.A. 14 1090 1492 0000 0001 1924 6871

e-mail: marek.chabior@gmail.com

tel. 91 82-99-073

Spotykamy się o godzinie 18.00 w drugi poniedziałek każdego miesiąca przy ul. Mickiewicza 69a