Przydatne linki - adresy stron www


Komitet Obrony Lokatorów

Polskie Zrzeszenie Lokatorów

Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów

Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów

Strona Pani Poseł Gabrieli Masłowskiej

Lista organizacji pozarządowych zajmujących się interesującymi nas sprawami jest dużo liczniejsza i będzie przez nas uzupełniana.


Linki dla członków Stowarzyszenie Eko-Spol:

Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

Polska Fundacja Przedsiębiorczości

http://www.cb.szczecin.pl/bezplatne-kursy-i-szkolenia.html

Kalndarz NGO - konkursy

Równać szanse - Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności


Instrument finansowy Life +

Akty Prawne

Informacja ze strony:

http://bip.um.szczecin.pl/umszczecinbip/chapter_11190.asp?soid=73B04EF9821F499BB15E5D821005DAA3


Ministerstwo Sprawiedliwości udostępniło na swojej stronie nową wyszukiwarkę podmiotów w KRS - znajduje się ona pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/


Po podaniu, np. numeru KRS danej organizacji możemy:

  • sprawdzić jej dane (to było możliwe także w starej wyszukiwarce)
  • oraz pobrać odpis (to nowość!).

Odpis zawiera: adres strony internetowej MS, z której został wydrukowany; formę graficzną zgodną z rozporządzeniem oraz identyfikator wydruku i dzięki temu ma charakter urzędowego dokumentu, choć nie ma pieczątki z KRS-u. Możemy więc wydrukować go i posługiwać się w kontaktach z urzędami, kiedy wymagany jest aktualny odpis organizacji.


Do projektów:


Obywatele dla Demokracji: 150 mln zł dla organizacji pozarządowych
,


www.eurodesk.pl


Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce we współpracy z polskimi partnerami organizuje różnorodne projekty zgodne z celami statutowymi Fundacji. Należą do nich przede wszystkim:

  • rozwój społeczeństwa obywatelskiego i umacnianie demokracji,
  • integracja Polski z Unią Europejską i dalszy rozwój UE,
  • debata nad wartościami i odpowiedzialnością społeczną,
  • pogłębianie stosunków polsko-niemieckich.

Wnioski o współpracę

Kompetencje jako klucz do rozwoju Polski

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .

Prawo:

openlaw.pl - polskie prawo online

Varia

WSA w Warszawie

STATYSTYCZNA ANALIZA DANYCH

APEL KRASP DO PARLAMENTU I RZĄDU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KRASP