Przydatne linki - adresy stron www


Komitet Obrony Lokatorów

Krajowe Stowarzyszenie Spółdzielców NASZE MIESZKANIA

Krajowy Związek Lokatorów i Spółdzielców w Koninie

Mazowieckie Stowarzyszenie Obrony Praw Lokatorów i Spółdzielców "Nasz Dom" w Płocku

Polskie Zrzeszenie Lokatorów

Stowarzyszenie lokatorów Lokatorzy w Obronie Prawa

Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów

Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów

Strona Pani Poseł Gabrieli Masłowskiej

Lista organizacji pozarządowych zajmujących się interesującymi nas sprawami jest dużo liczniejsza i będzie przez nas uzupełniana.

Standardy formalno-prawne dla organizacji


Linki dla członków Stowarzyszenie Eko-Spol:

Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

Polska Fundacja Przedsiębiorczości

Konkurs PO FIO 2013 został ogłoszony - http://www.pozytek.gov.pl/FIO,-,aktualnosci,888.html#4772

http://www.cb.szczecin.pl/bezplatne-kursy-i-szkolenia.html

Kalndarz NGO - konkursy

Równać szanse - Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności


Instrument finansowy Life +

Akty Prawne

Informacja ze strony:

http://bip.um.szczecin.pl/umszczecinbip/chapter_11190.asp?soid=73B04EF9821F499BB15E5D821005DAA3


Ministerstwo Sprawiedliwości udostępniło na swojej stronie nową wyszukiwarkę podmiotów w KRS - znajduje się ona pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/


Po podaniu, np. numeru KRS danej organizacji możemy:

  • sprawdzić jej dane (to było możliwe także w starej wyszukiwarce)
  • oraz pobrać odpis (to nowość!).

Odpis zawiera: adres strony internetowej MS, z której został wydrukowany; formę graficzną zgodną z rozporządzeniem oraz identyfikator wydruku i dzięki temu ma charakter urzędowego dokumentu, choć nie ma pieczątki z KRS-u. Możemy więc wydrukować go i posługiwać się w kontaktach z urzędami, kiedy wymagany jest aktualny odpis organizacji.


Do projektów:


Obywatele dla Demokracji: 150 mln zł dla organizacji pozarządowych
,


www.eurodesk.pl


Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce we współpracy z polskimi partnerami organizuje różnorodne projekty zgodne z celami statutowymi Fundacji. Należą do nich przede wszystkim:

  • rozwój społeczeństwa obywatelskiego i umacnianie demokracji,
  • integracja Polski z Unią Europejską i dalszy rozwój UE,
  • debata nad wartościami i odpowiedzialnością społeczną,
  • pogłębianie stosunków polsko-niemieckich.

Wnioski o współpracę

Kompetencje jako klucz do rozwoju Polski

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .

Prawo:

openlaw.pl - polskie prawo online

Varia

WSA w Warszawie

STATYSTYCZNA ANALIZA DANYCH

APEL KRASP DO PARLAMENTU I RZĄDU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KRASP