Wydarzenia


Projekt: Polska kreatywny komponent Unii Europejskiej


Polska kreatywny komponent Unii Europejskiej

Wyzwaniem dla Polski, po przemianach 1989 roku, był proces integracji z zachodnią Europą. Choć geograficznie, ale przede wszystkim cywilizacyjnie, Polska należy do świata cywilizacji łacińskiej (za F. Konecznym), to dominacja ZSRR trwająca nieprzerwanie od 1944 do 1989 roku w Europie środkowo-wschodniej, jest przyczyną obecnej także dzisiaj istotnej dyferencjacji. Jej realną obecność, co najmniej w świadomości elit Europy zachodniej, potwierdzają słowa b. Prezydenta Francji J. Chirac’a o „zaprzepaszczonej przez Polskę szansie, żeby milczeć”.

II Festiwal Niepodległości dla Przedszkolaka


II Festiwal Niepodległości dla Przedszkolaka

W piątek 26.10.2018 r. odbył się w Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie, II Festiwal Niepodległości dla Przedszkolaka. W Festiwalu wzięło udział ponad 100 Przedszkolaków z 9 Przedszkoli z Prawobrzeża w Szczecinie.

Prelekcja Julii Przyłębskiej, Prezes Trybunału Konstytucyjnego w Szczecinie


Prelekcja Julii Przyłębskiej, Prezes Trybunału Konstytucyjnego w Szczecinie

Prelekcja Julii Przyłębskiej, Prezes Trybunału Konstytucyjnego w Szczecinie. Pani Prezes przyjechała do Szczecina na zaproszenie Szczecińskiego Towarzystwa Dialogu o Prawie, Stowarzyszenia Eko-Spol, Klubu Piastowskiego i Klubu Gazety Polskiej. Organizatorem prelekcji był Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie we współpracy z Radiem Szczecin. Prezes Trybunały Konstytucyjnego w rozmowie z mec. Bartłomiejem Sochańskim odniosła się do problemów praworządności w systemie demokratycznym.