Wydarzenia


Projekt: Polska kreatywny komponent Unii Europejskiej


Polska kreatywny komponent Unii Europejskiej

Wyzwaniem dla Polski, po przemianach 1989 roku, był proces integracji z zachodnią Europą. Choć geograficznie, ale przede wszystkim cywilizacyjnie, Polska należy do świata cywilizacji łacińskiej (za F. Konecznym), to dominacja ZSRR trwająca nieprzerwanie od 1944 do 1989 roku w Europie środkowo-wschodniej, jest przyczyną obecnej także dzisiaj istotnej dyferencjacji. Jej realną obecność, co najmniej w świadomości elit Europy zachodniej, potwierdzają słowa b. Prezydenta Francji J. Chirac’a o „zaprzepaszczonej przez Polskę szansie, żeby milczeć”.

II Festiwal Niepodległości dla Przedszkolaka


II Festiwal Niepodległości dla Przedszkolaka

W piątek 26.10.2018 r. odbył się w Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie, II Festiwal Niepodległości dla Przedszkolaka. W Festiwalu wzięło udział ponad 100 Przedszkolaków z 9 Przedszkoli z Prawobrzeża w Szczecinie.

Prelekcja Julii Przyłębskiej, Prezes Trybunału Konstytucyjnego w Szczecinie


Prelekcja Julii Przyłębskiej, Prezes Trybunału Konstytucyjnego w Szczecinie

Prelekcja Julii Przyłębskiej, Prezes Trybunału Konstytucyjnego w Szczecinie. Pani Prezes przyjechała do Szczecina na zaproszenie Szczecińskiego Towarzystwa Dialogu o Prawie, Stowarzyszenia Eko-Spol, Klubu Piastowskiego i Klubu Gazety Polskiej. Organizatorem prelekcji był Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie we współpracy z Radiem Szczecin. Prezes Trybunały Konstytucyjnego w rozmowie z mec. Bartłomiejem Sochańskim odniosła się do problemów praworządności w systemie demokratycznym.

Podsumowanie VII Szczecińskich Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej


Podsumowanie VII Szczecińskich Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

Stowarzyszenie Eko-Spol zaprasza do obejrzenia filmu podsumowującego VII Szczecińskie Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. VII Szczecińskie Dni Przyjaźni odbyły się dzięki organizatorom - członkom stowarzyszenia, sympatykom oraz prelegentom i wykonawcom:

Koncert „Wolność i Miłość” z poezją wybitnego węgierskiego poety – patrioty epoki romantyzmu - Sándora Petőfiego


Koncert „Wolność i Miłość” z poezją wybitnego węgierskiego poety – patrioty epoki romantyzmu - Sándora Petőfiego

Koncert „Wolność i Miłość” z poezją wybitnego węgierskiego poety – patrioty epoki romantyzmu - Sándora Petőfiego, zakończył tegoroczne VII Szczecińskie Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej zorganizowane przez Stowarzyszenie Eko-Spol.

Najbliższe wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie oraz Stowarzyszenie Eko-Spol i Radę Osiedla Słoneczne:


Najbliższe wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie oraz Stowarzyszenie Eko-Spol i Radę Osiedla Słoneczne:

   14.05.2018 r. godz. 18.00, Wojciech Lizak „Rozpad Austro-Węgier a odzyskanie niepodległości przez Polskę (wystawa i prelekcja). Organizator Stowarzyszenie Eko-Spol w współpracy z RODM w Szczecinie. Miejsce: Szczecin, Antykwariat Wu-El, ul. Św. Wojciecha 1. Antykwariat Wu-El znajduje się: https://goo.gl/maps/MbGjrFigU2q. W załączeniu plakat z wydarzenia.

Prelekcja Grzegorza Łubczyka, „Fenomen wojennego uchodźstwa polskiego na Węgrzech” i film „Węgierskie serce" w Domu Kultury 13 Muz w Szczecinie


Prelekcja Grzegorza Łubczyka, „Fenomen wojennego uchodźstwa polskiego na Węgrzech” i film „Węgierskie serce" w Domu Kultury 13 Muz w Szczecinie

Fotorelacja z prelekcji Grzegorza Łubczyka, „Fenomen wojennego uchodźstwa polskiego na Węgrzech” i film „Węgierskie serce" w Domu Kultury 13 Muz w Szczecinie. Współorganizatorzy: Stowarzyszenie Eko-Spol i Stowarzyszenie KoLiber​. Zdjęcia: Gabriela Adamczyk​

Festiwal tańca dla Przedszkolaka „Od Krakowiaka do Czardasza”


Festiwal tańca dla Przedszkolaka „Od Krakowiaka do Czardasza”

Festiwal tańca dla Przedszkolaka „Od Krakowiaka do Czardasza” zorganizowany został 27.04.2018 r. przez Stowarzyszenie Eko-Spol w szkole CKS na Prawobrzeżu podczas VII Szczecińskie Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.