Druga część zajęć Akademii Dyplomacji RODM w Szczecinie. Tym razem warsztaty pt.: Dyplomatyczny savoir vivre, dress code i precedencja

Druga część zajęć Akademii Dyplomacji RODM w Szczecinie. Tym razem warsztaty pt.: Dyplomatyczny savoir vivre, dress code i precedencja prowadzi Pani dr hab. Ewelina Kochanek, pracownik naukowy Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie US, ale też absolwentka Akademii Dyplomatycznej MSZ i była urzędniczka BBN.