II KONGRES POLSKA BEZPIECZNA – SZCZECIN 10-11.10.2019

Instytut Polska Bezpieczna i Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie zapraszają w dniach 10-11.10.2019 r. na II Kongres Polska Bezpieczna. Kongres odbędzie się w Hotelu Radisson Blu przy Placu Rodła 10 w Szczecinie.

Tematem przewodnim Kongresu jest “Polska w NATO i UE. Bezpieczeństwo zewnętrze i wewnętrzne, stabilność społeczno-ekonomiczna.”

10.10.2019 r. – “Polska w NATO”, rejestracja w godz. 9.00-9.55.

11.10.2019 r. – “Polska w UE”, rejestracja w godz. 9.00-9.55.

Szczegółowy program Kongresu znajduje się na stronie www.rodm-szczecin.pl  oraz na profilu RODM  na Facebooku www.facebook.com/RODM.Szczecin

Cele II Kongresu Polska Bezpieczna

Przedstawienie dotychczasowych osiągnięć oraz wyzwań dla Polski w związku z 15-leciem Polski strukturach Unii Europejskiej oraz 20. lat w strukturach NATO.

Przedstawienie osiągnięć administracji rządowej oraz polskiej polityki zagranicznej w latach 2015-2019.

Podniesienie poziomu świadomości, wiedzy i kompetencji osób zarządzających bezpieczeństwem i cyberbezpieczeństwem.

Wymiana doświadczeń w zakresie realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem narodowym, ochroną infrastruktury krytycznej, bezpieczeństwem informacyjnym i cyberbezpieczeństwem.

Wymiana myśli i poglądów między uczestnikami konferencji oraz podzielenie się doświadczeniami i obserwacjami w celu poszerzenia swojej wiedzy.

Pełny program II Kongresu Polska Bezpieczna – Szczecin 10-11.10.2019 poniżej.

PROGRAM II KONGRESU POLSKA BEZPIECZNA 10-11.10.2019

Link do formularza rejestracyjnego na II KONGRES BEZPIECZNA POLSKA

(jeśli nie otwiera się po kliknięciu – proszę skopiować adres linku do przeglądarki, wejść do formularza, wypełnić i kliknąć PRZEŚLIJ.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfH2bE6avrE_CZ0d2rjxoMvNstbEXTlttIejOTX_dOJBj_dfw/viewform

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 08.10.2019 do godz. 22:00. Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. Warunkiem uczestnictwa w Kongresie jest otrzymanie e-mail zwrotnego potwierdzającego wpisanie na listę uczestników.

Leave a Comment