Informacje

Informacja z 2011 r.

Maj i czerwiec to okres kiedy w spółdzielniach mieszkaniowych odbywają się walne zgromadzenia. Sprawdziliśmy w kilku spółdzielniach czy na stronach internetowych są informacje na ich temat. Stopień informowania spółdzielców o tak ważnym wydarzeniu świadczy przecież nie tylko o dbałości o czas spółdzielców ale i profesjonalizmie władz spółdzielni mieszkaniowej.

Na stronie internetowej Spółdzielni Dąb nie ma żadnej informacji o walnym zgromadzeniu (http://www.smdab.szczecin.pl/ ) – na dzień 21 maja. Ta jedna z większych spółdzielni mieszkaniowych w Polsce informację terminach walnego zgromadzenia przedstawiła tylko w swojej gazecie Panorama 7. W numerze z dnia 12 maja znajduje się też sprawozdanie Rady Nadzorczej. W Spółdzielni Dąb żeby zapoznać się z projektami uchwał trzeba przyjechać specjalnie do budynku Zarządu SM Dąb. Osoba, która zapoznaje się z tymi materiałami jest spisywana przez pracownika spółdzielni.

Zupełnie inny stosunek do spółdzielców ma Szczecińska Spółdzielnia Mieszkaniowa (http://www.ssm-szczecin.pl/). Na stronie internetowej Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej znajdują się w zasadzie wszystkie informacje: Ogłoszenia WZ 2011 – porządek obrad, Protokoły WZ oraz Uchwały WZ.

Strona Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest w odróżnieniu od strony SM Dąb wywiązuje się z obowiązków ustawowych. Szczególnie należy wskazać, że na stronie znajdują się protokoły i uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej.