KONFERENCJA “Realizacja celów klimatycznych wynikających z Europejskiego Zielonego Ładu…” 

KONFERENCJA “Realizacja celów klimatycznych wynikających z Europejskiego Zielonego Ładu…” 31.08.201 godz. 10:00 Koszalin

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, serdecznie zapraszają do udziału w konferencji: „Realizacja celów klimatycznych wynikających z Europejskiego Zielonego Ładu przez Województwo Zachodniopomorskie jako wzór dla Polski i UE. System wsparcia doradczego w zakresie ochrony środowiska i efektywności energetycznej oraz OZE w Województwie Zachodniopomorskim”.

Konferencja odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2021 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej WFOŚiGW w Szczecinie – Biuro Koszalin: ul. Zwycięstwa 111 w Koszalinie.

W dyskusji w zakresie programów dotyczących ochrony środowiska wynikających z polskich uwarunkowań prawnych i programu Zielony Ład 2050 Unii Europejskiej wezmą udział eksperci Polskiego Forum Klimatycznego i RODM Szczecin, a także WFOŚiGW w Szczecinie. Konferencję poprowadzi Mieczysław Podsiadło – Koordynator RODM Szczecin.

Celem konferencji jest próba odpowiedzi na pytania o szanse sprostania przez Polskę wymaganiom polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej, a także prezentacja kolejnych etapów dochodzenia do wyznaczonych celów oraz konkretnych rozwiązań, które należy wdrożyć w naszym kraju. Zostaną także zaprezentowane możliwości finansowania projektów klimatycznych przez WFOŚiGW w Szczecinie.

AGENDA KONFERENCJI

„Realizacja celów klimatycznych wynikających z Europejskiego Zielonego Ładu przez Województwo Zachodniopomorskie jako wzór dla Polski i UE. System wsparcia doradczego w zakresie ochrony środowiska i efektywności energetycznej oraz OZE w Województwie Zachodniopomorskim”

 Koszalin, 31 sierpnia 2021 roku, WFOŚiGW w Szczecinie – Biuro Koszalin: ul. Zwycięstwa 111 w Koszalinie, 10:00 – 13:00

Powitanie Gości

  • Emilia Niemyt – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie
  • Mieczysław Podsiadło – Koordynator RODM Szczecin

Panel I:

  • Czym jest europejskie prawo o klimacie?

mec. Lew Michał Lizak, Kancelaria Adwokacka Lizak, Stankiewicz, Królikowski w Szczecinie

  • Szanse i zagrożenie dla polskiej gospodarki po pandemii zawarte w pakiecie dyrektyw Green Deal 2050

Robert W. Jankowski, Polskie Forum Klimatyczne

  • Zasady gospodarki o obiegu zamkniętym w świetle dyrektyw unijnych

mgr Krzysztof Woźniak, Polskie Forum Klimatyczne

  • Rola systemu opłat i kar w ochronie środowiska

dr Marek Chabior, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Szczecinie

Przerwa kawowa

Panel II:

  • Możliwości finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska przez WFOŚiGW w Szczecinie

Piotr Sielecki – Kierownik Zespołu ds. Obsługi Wniosków (Biuro Koszalin)

  • Program Doradztwa Energetycznego – ewaluacja programu oraz plan działań do 2023 roku

Wojciech Butrym – Doradca Energetyczny

  • Prezentacja Programu „Czyste Powietrze”

Katarzyna Celmer – p.o. Kierownik Zespołu ds. Obsługi Osób Fizycznych (Biuro Koszalin)

  • Prezentacja „Programu pilotażowego dla budynków wielolokalowych w województwie zachodniopomorskim”

Katarzyna Bacławska – Specjalista ds. Obsługi Osób Fizycznych

UDZIAŁ BEZPŁATNY

Leave a Comment