Rozpoczynamy najważniejsze wydarzenie naszego Ośrodka w 2023 r. Akademia Dyplomacji RODM w Szczecinie

Po krótkim przywitaniu uczestników i prezentacji trzydniowego programu Akademii przedstawionej przez koordynatora Mieczysława Podsiadło przystąpiliśmy do szkoleń. Pierwszy wykład wygłosił pan prof. dr hab. Janusz Ruszkowski w ramach seminarium Ramy instytucjonalne polityki zagranicznej.