Trzynaście dni nadziei

4 listopada 1956 roku miała miejsce tzw. druga interwencja sowiecka na Węgrzech, która ostatecznie złamała węgierską rewolucję

Powstanie węgierskie wybuchło 23 października 1956 roku na wieść o wydarzeniach tzw. polskiego października, a do Budapesztu wkroczyła armia sowiecka- zawiesiła swoje działania 28 października.

Ponowna interwencja nastąpiła 4 listopada i zacięte walki trwały do 10 XI 1956:

zginęło kilka tysięcy powstańców,

nastąpiły masowe aresztowania,

200 tysięcy Węgrów uciekło z kraju.

Przebieg tamtych wydarzeń – przemilczanych lub zakłamywanych przez komunistyczną propagandę opisał jeden z ich uczestników – Sandor Kopasci we wspomnieniach „Trzynaście dni nadziei”, wydanych przez Niezależną Oficynę Wydawniczą (NOWA) w 1980 roku w tzw. drugim obiegu (egzemplarz mam do dziś).

W Szczecinie niepodległościowy zryw Węgrów z roku 1956 upamiętnia Węgierski Chłopiec, pomnik powstańca z Budapesztu.

Mieszkańcy Szczecina, tak jak ogromna rzesza Polaków starali się wesprzeć Węgrów darami – żywnością, medykamentami, krwią. Trafiły one do Csepel, dzielnicy Budapesztu, a pomnik jest darem tej dzielnicy dla Szczecina.