Władze

Zarząd Stowarzyszenia Eko-Spol wybrany w dniu 09.12.2013 roku na drugą kadencję 2018-2022

Prezes – Marek Chabior

Wiceprezes – Iwona Pępkiewicz

Wiceprezes – Karol Lizak

Skarbnik – Gościsława Korpalska-Chabior

Sekretarz – Dominik Kiezik

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Eko-Spol

Przewodniczący – Bożena Masacz

Członek – Halina Filipiuk

Członek – Jadwiga Skrzyszewska