Władze

Zarząd Stowarzyszenia Eko-Spol wybrany w dniu 09.12.2013 roku na drugą kadencję 2013-2017

Prezes – Marek Chabior

Wiceprezes – Rafał Kulikowski

Wiceprezes – Iwona Pępkiewicz

Skarbnik – Barbara Koniak

Sekretarz – Rafał Niburski


Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Eko-Spol

Przewodniczacy – Piotr Zieliński

Członek – Halina Filipiuk

Członek – Jadwiga Skrzyszewska