POWSTANIE

 

Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Eko-Spol odbyło się w Szczecinie w dniu 18.08.2009 r., a zarejestrowane zostało przez KRS w dniu 12.10.2009 roku.

Cele naszego Stowarzyszenia to:

1. wspieranie idei rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;

2. działanie na rzecz integracji i porozumienia pomiędzy różnymi wspólnotami, radami osiedli samorządowych i spółdzielczych na obszarze ich wspólnego działania dla dobra całego osiedla i dzielnicy poprzez korzystanie z doświadczeń polskich i europejskich;

3. rozwój świadomości prawnej i obywatelskiej mieszkańców osiedli

4. upowszechnianie i obrona praw konsumentów, lokatorów i spółdzielców;

5. pomoc członkom stowarzyszenia w obronie ich praw;

6. propagowanie idei ekorozwoju dla poprawy warunków życia mieszkańców osiedli;

7. promocja i rozwój edukacji ekologicznej;

8. inicjowanie i promowanie zadań inwestycyjnych służących ochronie poszczególnych komponentów środowiska,

9. propagowanie krajoznawstwa oraz zachowań proekologicznych;

10. rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

11. promocja wolontariatu.

Celem naszego stowarzyszenia jest zwiększenie partycypacji mieszkańców w życiu spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych jak również edukacja ich mieszkańców. Ze względu na fakt, że mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowych mogą i powinni mieć wpływ na życie swojej spółdzielni poruszamy różne kwestie z tym związane.

Spółdzielcy nie zdają sobie sprawy, że mogą mieć realny wpływ na to co się w spółdzielni dzieje. Spółdzielcy czytają z zadowoleniem informacje na temat inwestycji upiększających osiedla i wielu innych kosztowych działaniach swojej spółdzielni. Z rozmów często jednak wynika, że oni dalej myślą, że żyją w PRL-u i że ktoś za nich to opłaca.

Gdyby spółdzielcy wiedzieli, że to oni finansują te działania – to w wielu przypadkach nie zgodziliby się na ich finansowanie. Z tego względu bardzo wielu spółdzielców nie zgadza się np. na płacenie za gazety spółdzielcze finansowane z ich pieniędzy, ponieważ koszt gazety widzą w comiesięcznym rozliczeniu. Nie wiedzą, że gazety te są jeszcze dodatkowo dotowane przez nich ze środków spółdzielni oraz korzystają nieodpłatnie z lokali spółdzielczych, które spółdzielnia mogłaby odpłatnie dzierżawić.

Spółdzielcy nie wiedzą nawet jak duże koszty ponoszą na zarządzanie spółdzielnią i jak drogie są dla nich w utrzymaniu organy kolegialne jak Spółdzielcze Rady Osiedli, a także Komisja Rewizyjna.

Działania:

Informacja – http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/134_specleklekdent_163_20120112.pdf