Przystanek Historia „Polacy Ratujący Żydów – Rodzina Ulmów”

W czwartek 28 września 2023 r. w Sali Przystanek Historia w Centrum Posejdon, pl. Brama Portowa 1 w ramach cyklu Przystanek Historia odbyła się debata #RODMonline zorganizowana we współpracy Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Szczecinie i Oddziałowego Biura Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie pod tytułem „Polacy Ratujący Żydów – Rodzina Ulmów”.

„…Józef i Wiktoria urodzili się w Markowej, tam dorastali, a w 1935 r. zawarli ślub w kościele parafialnym pw. św. Doroty. W rodzinnej wsi postrzegani byli jako ludzie uczciwi, pracowici, wierzący i pełni pasji. Wiktoria zajmowała się domem i dziećmi, udzielała się także w amatorskim teatrze wiejskim. Józef był rolnikiem i działaczem społecznym. Trudnił się ogrodnictwem, pszczelarstwem i hodowlą jedwabników, osiągając w tych dziedzinach sukcesy. Jego największą pasją była jednak fotografia, bogato ilustrująca życie jego rodziny i mieszkańców Markowej…

…Przed wybuchem II wojny światowej mieszkało na Podkarpaciu co najmniej 120 tysięcy Żydów. W samej niemal 4,5 tysięcznej Markowej mieszkało ok. 120 osób wyznania mojżeszowego. Markowscy Żydzi zajmowali się głównie handlem, jedynie kilka osób uprawiało ziemi. W 1942 r. Ulmowie przyjęli pod swój dach poszukujących pomocy Żydów z Markowej i Łańcuta, ośmioosobową rodzinę Grünfeldów, Didnerów i Goldmanów…

…Półtora roku później, 24 marca 1944 r., wszyscy zostali zamordowani przez niemieckich żandarmów. Zginęło wówczas 17 osób – Polaków i Żydów. Jedyną „winą” Ulmów była chrześcijańska postawa miłości bliźniego. Jedyną „winą” ukrywanych Żydów była chęć przeżycia Zagłady. Po II wojnie światowej rodzina Ulmów stała się symbolem postawy tych Polaków, którzy zginęli z rąk Niemców za niesienie w czasie okupacji pomocy Żydom…

…Mimo tej akcji w Markowej po grudniu 1942 r. nadal ukrywano 29 Żydów, z których 21 doczekało końca okupacji…”

Źródło:
https://rodzinaulmow.ipn.gov.pl/…/20574,Wiktoria-i…

https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/176889,Przystanek-Historia-w-TVP-Historia-odc-69-Ulmowie-meczennicy-ratujacy-Zydow-emis.html

Podczas dyskusji chcemy opowiedzieć o tych tragicznych wydarzeniach. O postawach Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu w Małopolsce i w innych rejonach okupowanej przez Niemców Polski. Chcemy przybliżyć heroiczność działań bardzo wielu Polaków ratujących Żydów wobec bezwzględnej działalności niemieckich okupantów zarówno stosunku do Żydów jak i do ukrywających ich Polaków. Opowiemy również o wyniesieniu przez Kościół Katolicki Rodziny Ulmów na ołtarze i o wieloletnim procesie beatyfikacyjnym, podczas którego udowodniono wspaniałą chrześcijańską postawę Błogosławionej Rodziny Ulmów.

Uczestnikami dyskusji będą:

– ks. dr hab. prof. US Sławomir Bukalski – religioznawca i psycholog, wykładowca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, specjalista od procesów beatyfikacyjnych rodzin. Opisywał również proces beatyfikacyjny Rodziny Ulmów.

– dr Tomasz Domański – Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach, dr nauk historycznych, znany głównie w związku z naukową, krytyczną i publicystyczną polemiką dotyczącą książki „Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski” pod redakcją Barbary Engelking i Jana Grabowskiego.

– dr Michał Siekierka – Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu, dr nauk historycznych, pracownik Biura Badań Historycznych IPN we Wrocławiu. Badał miedzy innymi historie Polaków ratujących Żydów – Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata na Podkarpaciu i w Małopolsce.
Spotkanie, jak zwykle, poprowadzi redaktor Rafał Dudkiewicz z Radia24.

Mała migawka ze wczorajszego spotkania pt.: „Polacy ratujący Żydów – Rodzina Ulmów”, czyli wspólne zdjęcie organizatorów oraz prelegentów.

Na zdjęciu od prawej strony:

Mieczysław Podsiadło Koordynator RODM Szczecin

– Redaktor Rafał Dudkiewicz – PolskieRadio24.pl

Ks. dr hab. prof. US Sławomir Bukalski – Wydział Teologiczny Uniwersytetu SzczecińskiegoUniwersytet Szczeciński

– dr Michał Siekierka – Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu

Radosław Adamski – RODM Szczecin

Dodatkowo w debacie zdalnie wziął udział dr Tomasz Domański – Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach

Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy z Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie