IV Festiwal tańca dla Przedszkolaka „Od Krakowiaka do Czardasza”

17 czerwca 2021 roku odbył się w Szczecinie już IV Festiwal tańca dla Przedszkolaka „Od Krakowiaka do Czardasza” w Domu Kultury 13 MUZ, z udziałem trójosobowego Jury, oceniającego nadesłane nagrania tańców polskich i tańców węgierskich. Podczas festiwalu zaprezentowana została część prac Małych Artystów z tegorocznej wystawy: „Co wiem o Węgrzech?”. Przywieziono bardzo ciekawe prace, wykonane różnymi technikami plastycznymi, grupowe i prace indywidualne i przedstawiony został krótki film z wystawy w szkole Centrum Kształcenia Sportowego na Prawobrzeżu.

Festiwal jest współfinansowany przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.

fragmenty z występów, z wystawy i odczytanie werdyktu Jury/https://www.youtube.com/watch?v=MZ4dy5qZGlY

Leave a Comment