KONFERENCJA online „Transport i środowisko. Wyzwania w dobie pandemii”

KONFERENCJA „Transport i środowisko. Wyzwania w dobie pandemii.”

Debata transportowa – dyskusja w trzech panelach tematycznych, poświęcona sytuacji przewoźników i firm transportowych, doświadczonych czasem pandemii

Debata tematyczna pod hasłem: „Transport i środowisko. Wyzwania w dobie pandemii” organizowana przez Instytut Polska Bezpieczna, we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Szczecinie i Klubem Mickiewicza, stanowi jedno z większych wydarzeń tego typu, po odwołaniu części obostrzeń wprowadzonych w związku ze stanem epidemii.

Konferencja odbywa się pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Udział w konferencji zapowiedzieli Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk, Minister Środowiska Michał Woś, Prezes Polregio Sp. z o.o. Krzysztof Zgorzelski, Prezes PKP PLK S.A. Ireneusz Merchel,  Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie Wojciech Zdanowicz, Prezes Zarządu WFOŚiGW Paweł Mirowski oraz przedstawiciele ENEA, PGNiG, PGE, Gazoportu, PKN Orlen oraz naukowcy i eksperci związani z transportem, energetyką i ochroną środowiska, a nawet eksperci służby zdrowia, tak bardzo ważnej w walce z pandemią.

Organizatorzy zaplanowali spotkanie środowiska branży transportowo-logistycznej na 17. czerwca 2020 r. Miejscem debaty jest Hotel Radisson Blu, przy Placu Rodła 10 w Szczecinie. Początek debaty o godz. 10.00.

Mimo częściowego zluzowania restrykcji, zadbano o bezpieczeństwo sanitarne i epidemiologiczne uczestników debaty, organizowanej pod honorowym patronatem Prezydenta RP, Andrzeja Dudy. Organizatorzy zapewnią przed wszystkim odpowiednią ilość środków dezynfekcyjnych, wprowadzą także wymagany dystans obowiązujący uczestników spotkań w pomieszczeniach zamkniętych. Aby zachować limit osób bezpośrednio przebywających w sali konferencyjnej, zaproponowano także możliwość uczestnictwa w debacie w formule online, oddając do dyspozycji zaproszonych gości profesjonalne narzędzia zdalnej komunikacji.

Debata składać się będzie z  dyskusji panelowych, podzielonych na trzy bloki. W  pierwszej części pod hasłem: „Branża transportowa w dobie pandemii” moderator dr Artur Wróblewski, wspólnie z zaproszonymi gośćmi oceni m.in. sytuację przewoźników: kolejowych i autobusowych, a także zastanowi się, które elementy wprowadzonych przez państwo programów osłonowych mogą przesądzić o przetrwaniu części  operatorów przewozowych. Pojawi się też próba odpowiedzi na pytania, czy kolejna wersja tarczy antykryzysowej wystarczy wobec skali załamania przewozów, odnotowanego w ostatnim czasie.

Po przerwie organizatorzy zaproszą do wzięcia udziału w drugiej części pod hasłem: „Inwestycje infrastrukturalne kluczem do wyjścia z kryzysu”. Moderator  Marek Synowiecki, razem z uczestnikami panelu wróci do pełnego emocji- zwłaszcza w ostatnim czasie-  dyskursu politycznego i  gospodarczego. Osią tego sporu jest rola państwa, jako gwaranta ucieczki do przodu dla firm i podwykonawców, w sytuacji załamania na rynkach, którego skalę trudno oszacować. W gronie polityków, praktyków i ekspertów rozważymy przede wszystkim kwestie, czy kluczowe projekty inwestycyjne, takie jak: Centralny Port Komunikacyjny i część kolejowo-drogowa, przekop Mierzei Wiślanej, kontynuowana budowa sieci dróg na terenie kraju, rozbudowa Gazoportu w Świnoujściu, a także realizowane prace przy pogłębianiu toru wodnego Szczecin- Świnoujście,    mogą również stanowić formę nowego otwarcia dla branży transportowej, dużych graczy oraz małych i średnich firm w otoczeniu biznesu. Innymi słowy- czy państwo jako inwestor w obecnej sytuacji przejmie na siebie rolę gwaranta nowego ładu społecznego i gospodarczego, po doświadczeniach czasu pandemii… Dokonamy także przeglądu działań podjętych do tej pory, szukając dobrych wzorców na czas kryzysu- choćby w formie wsparcia ze strony państwa dla przedsiębiorstw, zaangażowanych w inwestycje infrastrukturalne.

Dyskusje panelowe w ramach trzeciej części debaty, toczyć się będą pod hasłem: „Transport i środowisko- podjęte działania inwestycyjne i systemowe”. Moderator Dariusz Baranik, razem z zaproszonymi gośćmi dokona przeglądu kontynuowanych projektów inwestycyjnych, minimalizujących negatywne oddziaływanie na środowisko. Ważnym motywem tej części debaty, okaże się również pytanie o przyszłość planowanych wcześniej „zeroemisyjnych” inwestycji w wybrane sektory transportu, w sytuacji  czasu pandemii. Jaki los czeka odważne miejscami projekty oraz realizowane już inwestycje- także i te dotyczące nowatorskich form rozwoju transportu publicznego- w obecnym klimacie niepewności, kiedy większość przyjętych programów i strategii, z dnia na dzień straciła na wartości… Zatem czy w trakcie kryzysu nadal będzie miejsce, choćby na dość kosztowne projekty zrównoważonego transportu? A może to kolejna szansa dla części firm i podwykonawców, które szukają swojego miejsca w nowej rzeczywistości… Taka forma debaty będzie też doskonała okazją do przypomnienia inwestycji realizowanych z udziałem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z myślą o wsparciu firm, przewoźników i podmiotów otoczenia transportu, które swoją strategię biznesową opierają na fundamentach Zielonego Ładu.

Czeka nas zatem debata, której wnioski- mamy taką nadzieję- mogą przyczynić się do wprowadzenia kolejnych rozwiązań i propozycji wsparcia dla środowiska branży transportu i logistyki, próbującego funkcjonować na nowo po pierwszym uderzeniu fali pandemii.Więcej informacji o Konferencji znajdziecie Państwo na stronach:

Konferencja będzie dostępna ONLINE:

Linki do wydarzenia aktywne będą w środę 17 czerwca 2020 r od godz. 9:30.Szczegółowy program konferencji:Debata Transport i Środowisko 17.06.2020 program_prelegenci

Leave a Comment